PKN Orlen: Odpis aktual. na Orlen Lietuva 517 mln zł to w jedn. wynikach I kw.Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - PKN Orlen w jednostkowej kwartalnej informacji finansowej za I kw. 2017 r. ujmie odpis aktualizujący wartość akcji Orlen Lietuva w kwocie 517 mln zł, poinformowała spółka.

"Przesłanką do przeprowadzenia testów na utratę wartości akcji Orlen Lietuva, których wynikiem jest odpis była wypłata w 1 kwartale 2017 roku dywidendy przez Orlen Lietuva na rzecz PKN Orlen w wysokości ok. 591 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Odpis nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Orlen za I kwartał 2017 roku, podano także.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)