Zysk netto Pfleiderer Group spadł r: r do 14,75 mln euro w 2016 r.Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Pfleiderer Group odnotowała 14,75 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 26,81 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 37,38 mln euro wobec 35,7 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 929,59 mln euro w 2016 r. wobec 374,16 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 207,06 mln euro wobec 69,11 mln euro zysku rok wcześniej.

Dane finansowe doprowadzone do porównywalności w związku z procesem prawnej i finansowej konsolidacji Grupy przedstawiały się następująco:

- w 2016 r. znormalizowana EBITDA Grupy (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) wyniosła 149 mln euro, co oznacza wzrost o 12,5% w porównaniu do 2015 r. Marża na poziomie znormalizowanej EBITDA Grupy wyniosła w 2016 r. 15,5% przychodów wobec 13,4% marży odnotowanej w 2015 r.

- w minionym roku przychody ze sprzedaży netto Grupy wyniosły 960 mln euro (w 2015 r. wyniosły 985 mln euro). Niewielki spadek w porównaniu do 2015 r. wynika głównie z niższych cen sprzedaży oraz negatywnego wpływu różnic kursowych. Natomiast, Pfleiderer Group zanotował silny wzrost wolumenów sprzedaży niemal we wszystkich grupach produktowych, szczególnie wyrobów z wyższą wartością dodaną,

- przychody ze sprzedaży netto Segmentu Zachodniego wyniosły 659 mln euro i były nieco wyższe niż w 2015 r. (o 1,2%), na co główny wpływ miały wyższe wolumeny sprzedaży i wzrost sprzedaży produktów wysokomarżowych. Natomiast sprzedaż netto Segmentu Wschodniego wyniosła 339 mln euro i była o 9,4% niższa niż w poprzednim roku. Na poziom przychodów w tym segmencie negatywny wpływ miała niższa sprzedaż w zakładzie MDF Grajewo, presja cenowa w Polsce w związku z niższymi cenami surowców oraz różnice kursowe, podano w komunikacie.

Grupa Pfleiderer (d. Pfleiderer Grajewo) to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)