Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 6% r: r, wskaźnik NPL spadł do 6,4% w I kw.Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Należności Banku Zachodniego WBK od klientów zwiększyły się do 6% r/r i wyniosły 108,83 mld zł w I kw. 2017 r., podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 6,4% wobec 6,6% na koniec 2016 r. Zobowiązania wobec klientów wzrosły w tym okresie o 6,1% r/r.

"Należności brutto od klientów zwiększyły się w skali roku o 6% do 108 833,8 mln zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 6,7% r/r do 55 996,6 mln zł oraz należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 2,3% r/r do 46 450,6 mln zł" - czytamy w raporcie.

Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 6,4% (6,6% na 31 grudnia 2016 r. i 7% na 31 marca 2016 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,73% (0,75% na 31 grudnia 2016 r. i 0,74% na 31 marca 2016 r.).

Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych wynosiły 145,5 mln zł wobec 134,2 mln zł za I kwartał 2016 r., podano także.

Zobowiązania wobec klientów wzrosły w skali roku o 6,1% do wartości 108 452,4 mln zł w efekcie przyrostu środków pochodzących od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 7,2% r/r do 44 162,0 mln zł oraz wzrostu depozytów od klientów indywidualnych o 5,4% r/r do 64 290,4 mln zł.

"Stosunek klientowskich kredytów netto do depozytów na poziomie 95,9% w dniu 31 marca 2017 r. wobec 91,6% w dniu 31 grudnia 2016 r. i 95,4% 31 marca 2016 r." - czytamy dalej.

Bank poinformował też, że wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli indywidualnych wyniosła 14,4 mld zł i zwiększyła się w skali roku o 9,6%, a w skali kwartału o 4,5%.

"Liczba użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 wyniosła 3,2 mln (+1,9% r/r), w tym dostęp do usług mobilnych miało ponad 0,9 mln klientów (+26,2% r/r). Baza kart płatniczych Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. (bez kart przedpłaconych) obejmowała 3,5 mln instrumentów debetowych (+5,6% r/r) oraz ponad 1,2 mln kart kredytowych BZ WBK S.A. i SCB S.A. (+5,9% r/r)" - napisano także w raporcie.

Baza klientów bankowych ogółem liczyła na koniec marca br. ponad 6,4 mln klientów, z czego 4,4 mln to klienci BZ WBK.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)