Zysk operacyjny wyniósł 61,7 mln zł wobec 54,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 450,75 mln zł w 2016 r. wobec 2 078,01 mln zł rok wcześniej.

"Perspektywy rynku sprzedaży detalicznej artykułów FMCG pozostają dobre. Poprawiająca się koniunktura, napływ nowych środków na rynek z programu pomocy rządowej dla rodzin i rosnące realnie wynagrodzenia niewątpliwie przyczyniły się do bardzo dobrych wyników sprzedażowych. Dwucyfrowe przyrosty sprzedaży to jednak nie tylko wynik bardziej zasobnych portfeli naszych klientów. Wytrwale pracujemy bowiem nad poprawą pozycji rynkowej supermarketów Stokrotka" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Dariusz Kalinowski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 18,01 mln zł wobec 25,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną. (ISBnews)