Akcjonariusze CD Projektu zdecydują 23 V o 1,05 zł dywidendy na akcję za 2016 r.Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze CD Projektu zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 23 maja br. o przeznaczeniu na dywidendę 100,92 mln zł z zysku za 2016 r, co oznacza wypłatę w wysokości 1,05 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ.

Pozostała część zysku w kwocie 148,78 mln zł za ub.r. ma być przekazana na kapitał zapasowy spółki, podano również.

Proponowany dzień dywidendy to 30 maja, a dzień wypłaty dywidendy - 13 czerwca 2017 r.

W uzasadnieniu wniosku zarząd wskazał wcześniej, iż rok 2016 był kolejnym, po roku premierowym, udanym rokiem sprzedaży "Wiedźmina 3" i pozostałych produktów grupy. Sprzedaż ta przełożyła się na zwiększenie środków pieniężnych na kontach Grupy CD Projekt o 203,6 mln zł.

CD Projekt odnotował 250,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 342,43 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 249,7 mln zł wobec 336,2 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier.

(ISBnews)