"Liczba klientów mobilnych zwiększyła się w I kw. o 190 tys., tj. 2,1%. W ofertach głosowych, utrzymała się bardzo wysoka liczba aktywacji netto (158 tys. wobec 107 tys. w I kw. 2016 roku), głównie dzięki popularności multisimowych ofert rodzinnych i ofert konwergentnych oraz migracji z segmentu usług przedpłaconych. Niewielki spadek liczby klientów komórkowych usług szerokopasmowych odzwierciedla rosnącą popularność mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego oraz wzrost wielkości pakietów danych dla smartfonów w głosowych planach taryfowych. Liczba klientów usług przedpłaconych skurczyła się o 717 tys., co wynikało z utrzymującego się dużego spadku aktywacji nowych kart SIM po wprowadzeniu obowiązkowej rejestracji. Przewidujemy, że ten trend spadkowy będzie kontynuowany w drugim kwartale" - czytamy w raporcie.

"W pierwszym kwartale, zgodnie z przyjętymi priorytetami, nasze działania koncentrowały się wokół konwergencji i usług światłowodowych. W połowie lutego z powodzeniem wprowadziliśmy ofertę konwergentną Orange Love, która stanowi naszą flagową propozycję dla gospodarstw domowych i drobnych przedsiębiorstw w Polsce oraz jest naszym wyróżnikiem na rynku. Jesteśmy zadowoleni z pierwszych efektów komercyjnych tej oferty" - powiedział prezes Jean-François Fallacher, cytowany w raporcie.

Dodał, że w zdecydowanej większości przypadków, przyłączenia generują dodatkową wartość poprzez dosprzedaż usług.

"Liczba klientów ofert konwergentnych wzrosła w tym kwartale o ponad 100 tys., tj. o 12%. Wśród indywidualnych klientów stacjonarnego Internetu wskaźnik penetracji dla ofert konwergentnych wzrósł do 38% (z 28% rok wcześniej). Liczba klientów usług światłowodowych zwiększyła się o 29 tys., co prawie dorównało szczytowi komercyjnemu z IV kw. Na koniec marca, w zasięgu sieci światłowodowej znajdowało się prawie 1,7 mln gospodarstw domowych"- powiedział prezes.

W I kw. zasięg tych usług wzrósł o ponad 200 tys. gospodarstw domowych, z czego ok. 20% przypadło na infrastrukturę innych operatorów.

"To dowodzi, że jesteśmy otwarci na współpracę i chcemy rozbudowywać sieć w sposób efektywny. Potwierdzamy, że naszym celem w 2017 roku jest objęcie zasięgiem ponad miliona nowych gospodarstw domowych. Jak podaliśmy w lutym, trwa proces przeglądu średniookresowych planów strategicznych w celu usprawnienia ich realizacji i alokacji zasobów oraz uzyskania większej efektywności. Aktualizację średniookresowej prognozy planujemy przedstawić w lipcu, razem z wynikami drugiego kwartału" - podkreślił prezes.

Według spółki udział ruchu LTE w całkowitej mobilnej transmisji danych w I kw. osiągnął 66%. Wskaźnik penetracji dla smartfonów wśród klientów głosowych usług abonamentowych osiągnął 68% wobec 63% w I kw. 2016 roku. W skali roku, wzrost mobilnej transmisji danych w przeliczeniu na klienta w segmencie abonamentowym wyniósł 120%. Liczba aktywnych klientów korzystających z sieci LTE wzrosła w ujęciu rocznym o 90%, osiągając 4,6 mln.

"Liczba klientów ofert konwergentnych zwiększyła się w I kw. 2017 roku o 103 tys., tj. o 12%, do 938 tys. Łączna liczba usług, z których korzystają indywidualni klienci rozwiązań konwergentnych, zbliżyła się do 3 mln, co oznacza, że średnio każdy klient korzysta z ponad czterech usług"  -podano także.

W I kw. całkowita liczba klientów stacjonarnego Internetu zwiększyła się o 63 tys., osiągając poziom 2,27 mln. Utrata łączy ADSL i CDMA została z nadwyżką zrównoważona przez wzrost w usługach światłowodowych, VDSL i mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego (który od tego kwartału jest wliczany do segmentu Internetu stacjonarnego, a nie, jak poprzednio, mobilnego).

"Na koniec marca, liczba klientów usług światłowodowych wyniosła 117 tys. Liczba przyłączeń (29 tys.) była, zgodnie z przewidywaniami, niemal tak wysoka, jak w sezonowo najlepszym komercyjnie czwartym kwartale (31 tys.), a znacznie wyższa niż w 1 kw. 2016 roku (10 tys.). Wskaźnik komercjalizacji sieci światłowodowej zbliżył się do poziomu 7%. W segmencie stacjonarnych usług głosowych, strukturalna utrata łączy netto spowolniła do 73 tys. wobec 74 tys. w 1 kw. 2016 roku" - czytamy także.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.

(ISBnews)