"Działalność budowlana w Grupie ZUE prowadzona przez ZUE zanotowała stratę netto w wysokości 7 023 tys. zł w I kwartale 2017 r. (strata brutto na sprzedaży 3 363 tys. zł). Działalność handlowa w Grupie ZUE prowadzona przez Railway gft zanotowała stratę netto w wysokości 733 tys. zł w I kwartale 2017 r. (przy zysku brutto ze sprzedaży 75 tys. zł). Podobnie jak segment działalności budowlanej realizowany przez ZUE, segment handlowy w Grupie ZUE jest uzależniony od spowolnienia na krajowym rynku budowlanym infrastruktury kolejowej i miejskiej. Działalność w segmencie projektowym jest prowadzona przez BPK Poznań. Segment projektowy odnotował w I kwartale 2017 r. 197 tys. zł zysku brutto na sprzedaży oraz 425 tys. zł straty netto" - czytamy w raporcie. 

Strata operacyjna wyniosła 9,2 mln zł wobec 4,26 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,17 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 34,58 mln zł rok wcześniej.

"Poziom przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2017 r. wynika z realizacji przez ZUE kontraktów opiewających na mniejsze kwoty, których część zakończyła się w I kwartale 2017 r. Zostały one pozyskane na trudnym rynku ofertowym w ubiegłym roku a zmniejszona ich podaż wymusiła niższą rentowność. Większość kontraktów, które spółka zawarła w I kwartale 2017 r. ze względu na początkowy etap prac nie generowało jeszcze przychodów, a znaczna część dotychczas realizowanych była w fazie końcowych rozliczeń" - czytamy w raporcie. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 7,02 mln zł wobec 2,76 mln zł straty rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2016 r. miała 343 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)