Murapol ma umowę nabycia działki w Katowicach za 25 mln zł pod 1658 mieszkańWarszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 21 sp. k.- spółka zależna Murapolu - zawarła przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 9,4208 ha przy ul. Karolinki w Katowicach za 25 mln zł netto, podała spółka. Na nieruchomości Murapol planuje budowę ok. 1 658 mieszkań.

"Umowa przyrzeczona w wykonaniu umowy ma zostać zawarta nie później niż do dnia 30 sierpnia 2019 r., pod warunkiem dokonania zmiany celu użytkowania wieczystego nieruchomości (o ile będzie taka potrzeba), uzyskania satysfakcjonujących wyników z badań geologiczno-górniczych, geotechnicznych i geomechanicznych nieruchomości, przeniesienia na spółkę zależną decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości, uzyskania przez spółkę zależną prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę umożliwiającej spółce zależnej realizację na nieruchomości projektu deweloperskiego zgodnie z jej planami inwestycyjnymi, usunięcia obciążeń nieruchomości uwidocznionych w księdze wieczystej" - czytamy w komunikacie.

Spółka zależna planuje realizację na nieruchomości projektu deweloperskiego obejmującego budowę ok. 1 658 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej (PUM) ok. 70 468 m2 oraz lokali biurowo-usługowo-handlowych o łącznej powierzchni użytkowej (PUU) ok. 24 878 m2, a także 1 670 miejsc postojowych, podano także.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. Murapol zakontraktował sprzedaż 3 042 mieszkań w 2016 roku, co oznacza wzrost o blisko 27% r/r.

(ISBnews)