Zysk netto Kruka wzrósł r: r do 80,12 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Kruk odnotował 80,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 60,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 121,26 mln zł wobec 70,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 254,23 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 160,68 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 13,36 mln zł wobec 22,79 mln zł straty rok wcześniej.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)