Zysk netto Mennicy Polskiej wzrósł r: r do 76,14 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Mennica Polska odnotowała 76,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 8,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 78,58 mln zł wobec 9,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 197,34 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 209,42 mln zł rok wcześniej.

"W omawianym okresie, grupa kapitałowa osiągnęła poprawę wskaźnika rentowności sprzedaży brutto i netto, co było spowodowane wzrostem w portfelu sprzedaży udziału produktów odznaczających się wyższą rentownością. Wyższy poziom wskaźnika rentowności działalności operacyjnej był związany głównie z osiągniętym w analizowanym okresie zyskiem na dekonsolidacji spółki zależnej MMS. Poprawiła się również rentowność działalności operacyjnej w ujęciu znormalizowanym" – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 2,21 mln zł wobec 14,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r.

(ISBnews)