Zysk netto Protektora spadł r: r do 3,28 mln zł w 2016 r.Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Protektor odnotował 3,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 6,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Powodem obniżenia wyniku w roku 2016 są między innymi dodatkowe przejściowe koszty związane z projektem produkcyjnym, zwiększone koszty finansowe obsługi źródeł finansowania tego projektu oraz wzrost kosztów pracowniczych. Te ostatnie powinny być stopniowo neutralizowane poprzez wzrost produktywności przy wykorzystaniu w pełni potencjału nowych linii technologicznych w kolejnych latach" - napisał prezes Piotr Skrzyński w liście do akcjonariuszy.

Zysk operacyjny wyniósł 7,16 mln zł wobec 11,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 107,55 mln zł w 2016 r. wobec 102,81 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Protektor w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wyniosły 107 553 tys. zł i były wyższe o 4,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015. Źródłem tego są wzrost sprzedaży brandu PROTEKTOR, dodatkowa produkcja na rzecz brandów zewnętrznych oraz pojawianie się dynamiki na sprzedaży ABEBA" - wskazał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 4,02 mln zł wobec 6,07 mln zł zysku rok wcześniej.

"Podsumowując, chciałbym podkreślić, iż w najbliższych latach Protektor S.A. będzie proponować Akcjonariuszom jednolitą politykę dywidendową, jednocześnie szukając w latach 2018-2020 okazji do umocnienia swojej pozycji rynkowej - poprzez akwizycję w branży PPE, w której działa spółka" - napisał Skrzyński.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)