Grupa Pepeesu miała wstępnie 5,36 mln zł zysku netto w I kw. br.Warszawa, 08.05.2017 (ISBnews) - Grupa Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees miała w I kwartale br. wstępnie 56,92 mln zł przychodów (wobec 37,3 mln zł rok wcześniej) i 5,36 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom (wobec 2,66 mln zł rok wcześniej), podała spółka.

„Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta za I kwartał 2017 roku (w nawiasie dane za analogiczny okres 2016 roku):

- przychody ze sprzedaży: 56 926 tys. zł (37 313 tys. zł)

- zysk z działalności operacyjnej: 8 241 tys. zł (3 850 tys. zł)

- zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki: 5 363 tys. zł (2 662 tys. zł)" – czytamy w komunikacie.

„Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees za I kwartał 2017 roku:

- przychody ze sprzedaży: 38 878 tys. zł (28 412 tys. zł)

- zysk z działalności operacyjnej: 5 450 tys. zł (3 237 tys. zł)

- zysk netto: 3 861 tys. zł (2 546 tys. zł)" – czytamy dalej.

Jak podano, odnotowany w I kwartale 2017 roku znaczny wzrost zysku wystąpił m.in. dzięki większej sprzedaży nie tylko w podmiocie dominującym, ale również w spółkach zależnych. W spółce PPZ Bronisław wzrost sprzedaży wyniósł 76% i odnotowano ponad pięciokrotny wzrost wyniku netto. W spółce ZPZ Lublin wzrost sprzedaży wyniósł 29% oraz nastąpiła znacząca poprawa wyniku - w ubiegłym roku spółka poniosła stratę netto, w roku bieżącym wynik jest dodatni.

Ostateczne wyniki finansowe za I kwartał 2017 roku zostaną przekazane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany 15 maja 2017 r.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych.

(ISBnews)