Zysk netto Polimeksu-Mostostalu spadł r: r do 16,31 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 08.05.2017 (ISBnews) - Polimex-Mostostal odnotował 16,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 26,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 26,82 mln zł wobec 37,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 544,62 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 641,95 mln zł rok wcześniej.

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych w poszczególnych segmentach przedstawiała się następująco: produkcja 169,19 mln zł, przemysł 3,53 mln zł, energetyka 324,66 mln zł, petrochemia 43,56 mln zł, budownictwo infrastrukturalne 0 zł, pozostała działalność 3,69 mln zł.

W I kw. 2017 r. 403,3 mln zł przychodów pochodziło z kraju, a 141,32 mln zł z zagranicy, wynika także z raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 19,75 mln zł wobec 18,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 668 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)