Zysk netto Alior Banku wzrósł r: r do 82,36 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 09.05.2017 (ISBnews) - Alior Bank odnotował 82,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 80,23 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 640,39 mln zł wobec 412,49 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 137,26 mln zł wobec 87,26 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 60,42 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 61,21 mld na koniec 2016 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 85,81 mln zł wobec 83,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)