Zysk netto Famuru wzrósł r: r do 36,78 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 09.05.2017 (ISBnews) - Famur odnotował 36,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 27,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 41,37 mln zł wobec 32,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 226,26 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 213,68 mln zł rok wcześniej.

"Na przychody Grupy Famur w I kwartale 2017 r. – poza wykonaniem umów dzierżawy kombajnów ścianowych i chodnikowych – miały wpływ m.in. produkcja kompleksów ścianowych przeznaczonych na rynek rosyjski, realizacja zleceń na zaprojektowanie i dostarczenie układów nawęglania i odżużlania wykonywanych przez Famur Famak S.A. oraz dostawa urządzeń przeładunkowych do portu EMO w Rotterdamie" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 28,78 mln zł wobec 20,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Famur jest producentem maszyn i urządzeń dla górnictwa i energetyki. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)