Zysk netto z dział. kont. Kopeksu wyniósł 6,99 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 09.05.2017 (ISBnews) - Kopex odnotował 6,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 10,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 7,47 mln zł w I kw. br. wobec 19,98 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 11,13 mln zł wobec 6,82 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 249,03 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 200,77 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 4,64 mln zł wobec 15,49 mln zł straty rok wcześniej.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

(ISBnews)