Elektrobudowa miała wstępnie 1,4 mln zł skons. straty netto w I kw. 2017 r.Warszawa, 09.05.2017 (ISBnews) - Elektrobudowa miała 1,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. przy 142,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

W ujęciu jednostkowym Elektrobudowa odnotowała w tym czasie 131,8 mln zł przychodów i 0,4 mln zł straty netto. Zamówienia wyniosły 143,6 mln zł, podano w komunikacie.

"Zarząd spółki informuje, że w pierwszych trzech miesiącach 2017 roku odnotowano niższy od oczekiwanego poziom przychodów z uwagi na przesunięcie realizacji na kluczowych kontraktach i dostawach realizowanych przez spółkę. W miesiącu kwietniu nastąpił znaczący wzrost postępu prac. Przy obecnym stanie wiedzy nie występują przesłanki wskazujące na potrzebę korekty prognozy roku 2017" - czytamy w komunikacie.

Ostateczne wartości zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 15 maja 2017 r., podano także.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)