Konsorcjum Stali utworzyło 31,86 mln zł rezerw w związku z decyzją UCS w GdyniWarszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Stali utworzyło rezerwy w wysokości 31,86 mln zł w związku z naliczeniem przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zaległości podatkowych za 2011 r., podała spółka.

"Rezerwy te związane są z ryzykiem niekorzystnego dla emitenta rozstrzygnięcia przez organ drugiej instancji odwołania od nieostatecznej decyzji naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Utworzone rezerwy na sumę 31 859 050,23 zł obejmującą kwotę główną zaległego zobowiązania podatkowego wraz z naliczonymi odsetkami do dnia 10.05.2017 r. będą miały następujący wpływ na sprawozdania finansowe emitenta i jego grupy kapitałowej za rok 2017" - czytamy w komunikacie.

Kwota rezerw w wysokości 31 275 160,23 zł dotycząca zaległego zobowiązania podatkowego w wysokości 20 492 282,23 zł wraz z odsetkami w wysokości 10 782 878 zł naliczonymi za okres od 26 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., zostanie rozliczona jako strata z lat ubiegłych i pomniejszy kapitały własne spółki oraz jej grupy kapitałowej.

Z kolei kwota rezerw w wysokości 583 890,00 zł dotycząca odsetek od zaległego zobowiązania podatkowego naliczonych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 10 maja 2017 r. obciąży wyniki bieżącego roku, z czego kwota 404 235 zł obciąży wyniki I kwartału 2017 r., wyjaśniono.

"Kierując się dbałością o interesy spółki w celu ochrony przed naliczaniem dalszych odsetek podatkowych i kosztów jakie potencjalnie mogłyby wiązać się z negatywnym rozstrzygnięciem przez organ podatkowy drugiej instancji, emitent podjął decyzję o przelaniu w dniu jutrzejszym kwoty określonej w decyzji wraz z naliczonymi do dnia zapłaty odsetkami. Zapłata nie stanowi uznania decyzji za zasadną, a spółka skorzysta z prawa do wniesienia odwołania w ustawowym terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W razie pozytywnego rozstrzygnięcia dla spółki przedmiotowej sprawy przelana kwota będzie podlegała zwrotowi" - podano także w komunikacie.

W ub. tygodniu Konsorcjum Stali podało, że Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni określił zaległe zobowiązanie podatkowe Konsorcjum Stali w wysokości 20,49 mln zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w szacowanej wysokości ok. 11,34 mln zł. Spółka informowała wówczas, że uważa tę decyzję za bezzasadną i zamierza skorzystać z prawa do odwołania się od niej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)