„Jednostkowy wynik finansowy netto emitenta za pierwszy kwartał 2017 r. wyniósł 10 811 tys. zł co stanowi wzrost o 5 480 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego" – czytamy w komunikacie.

„Skonsolidowany przychód ze sprzedaży emitenta za pierwszy kwartał 2017 r. wyniósł 359 009 tys. zł, co stanowi wzrost o 102 628 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego. Skonsolidowany wynik finansowy netto emitenta za pierwszy kwartał 2017 r. wyniósł 10 867 tys. zł co stanowi wzrost o 5 608 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego" – czytamy dalej.

Zdaniem zarządu wzrost wyników finansowych grupy kapitałowej emitenta jest efektem dostosowania się do zmiennych warunków handlowych w pierwszym kwartale bieżącego roku. Zarząd informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny, zaznaczono w informacji.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)