Zysk netto FFiL Śnieżka wzrósł r: r do 15,31 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 15,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 11,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Głównym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięte wyniki finansowe grupy kapitałowej w ciągu pierwszego kwartału 2017 roku była wyższa sprzedaż zrealizowana na wszystkich najważniejszych rynkach. Na zrealizowany zysk netto wpłynęły nieco wyższe ceny surowców, podwyżka cen wyrobów oraz wyższe koszty finansowe w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. Wzrost kosztów finansowych wynika z wyceny transakcji forward zawartych w pierwszym kwartale 2017 roku" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 21,71 mln zł wobec 15,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 134,71 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 124,16 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Śnieżka w pierwszym kwartale 2017 roku wyniosły 134,7 mln zł (wzrost o 8,5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku) [...] W pierwszym kwartale 2017 roku grupa kapitałowa Śnieżka osiągnęła wzrosty sprzedaży na wszystkich najważniejszych rynkach. Na rynku polskim wzrost sprzedaży wyniósł 7%, na rynku ukraińskim 15% a na rynku białoruskim 9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 10,31 mln zł wobec 7,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie i Białorusi fabryki produkują rocznie około 140 mln litrów różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej, adresowanych na rynek krajowy i rynki zagraniczne.

(ISBnews)