CEZ podniósł prognozę skorygowanego zysku netto do 17 mld CZK w 2017 r.Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - CEZ podniósł prognozę dla skorygowanego zysku netto na bieżący rok do 17 mld CZK z 12 mld CZK wcześniej. Jednocześnie podtrzymał oczekiwania co do wyniku EBITDA na poziomie 52 mld CZK, podała spółka w prezentacji.

W I kw. br. CEZ miał 8,8 mld CZK skorygowanego zysku netto (przy 8,7 mld CZK zysku netto ogółem) i 19 mld CZK zysku EBITDA.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)