Zysk netto CEZ spadł r: r do 8,57 mld CZK w I kw. 2017 r.Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - CEZ odnotował 8 569 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 9 876 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52 822 mln CZK w I kw. 2017 r. wobec 51 883 mln CZK rok wcześniej.

W prezentacji spółka podała, że EBIT osiągnął 11,7 mld CZK wobec 13 mld CZK rok wcześniej, a EBITDA wyniosła 19 mld CZK wobec 20 mld CZK.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 4,3 mld CZK w I kw. br. wobec 4,4 mld CZK rok wcześniej.

Produkcja energii elektrycznej osiągnęła wartość 17,4 TWh wobec 17 TWh rok wcześniej, a sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła 10,4 TWh wobec odpowiednio 10,1 TWh.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)