Akcjonariusze BIK zdecydują 7 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r.Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Biura Inwestycji Kapitałowych (BIK) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2016 rok w wysokości netto 577 tys. zł w całości na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ.

BIK odnotowało 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 4,53 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 0,58 mln zł wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Biuro Inwestycji Kapitałowych jest deweloperem powierzchni komercyjnych. Specjalizuje się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Drugim filarem działalności jest budowa i wynajem nowoczesnych powierzchni handlowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)