Akcjonariusze Apatora zdecydują 12 VI o łącznie 1,05 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Apatora zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę 34,76 mln zł, tj. 1,05 zł na jedną akcję z zysku za 2016 r., wynika z projektów uchwał na ZWZ.

"Na podstawie wniosku zarządu oraz opinii rady nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 77,71 mln złw następujący sposób: dywidenda 34,76 mln zł, tj. 1,05 zł na akcję; kapitał zapasowy 42,95 mln zł" - czytamy w projekcie uchwały.
Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 11,59 mln zł, czyli
0,35 zł na akcję. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje w dniu 21 czerwca 2017 roku. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,7 zł na akcję nastąpi w dniu 4 lipca 2017 roku , podano również.
"Zdaniem zarządu, spółka posiada wystarczającą ilość środków finansowych, aby przeznaczyć na dywidendę wyżej wymienioną kwotę, bez uszczerbku dla działalności spółki i planowanego jej rozwoju" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.


Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)