Zysk operacyjny wyniósł 0,37 mln zł wobec 5,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,91 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 7,15 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 0,95 mln zł wobec 4,61 mln zł zysku rok wcześniej.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)