Zysk netto X-Trade Brokers spadł r: r do 10,64 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - X-Trade Brokers odnotował 10,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 31,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 22,15 mln zł wobec 42,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 58,72 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 82,77 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 12,09 mln zł wobec 30,39 mln zł zysku rok wcześniej.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)