Zysk netto GTC wzrósł r: r do 136,67 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - GTC odnotowało 136,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 71,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 94,72 mln zł wobec 93,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 130,72 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 134,34 mln zł rok wcześniej.

Wartość portfela nieruchomości wynosi 1 681 mln euro na dzień 31 marca 2017 r. (1 624 mln euro na dzień 31 grudnia 2016 r.), co wynika głównie ze zrealizowanych obiektów, inwestycji w nieruchomości w budowie, a także z zysku z aktualizacji wyceny.

Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 43% na dzień 31 marca 2017 r. (43% także na dzień 31 grudnia 2016 r.).

"GTC odnotowało bardzo dobre wyniki na akcję, które już potwierdzają znaczny wzrost wartości dla naszych akcjonariuszy. Wysokiej jakości aktywa o utrzymujących się wysokich wskaźnikach wynajmu generują stały przychód, który w połączeniu z planami rozwoju i korzystnymi możliwościami zakupów przynoszą solidny zwrot całkowity. Obecnie ponad 154 000 m2, obejmujących takie projekty jak Galeria Północna, White House czy Ada Mall, znajduje się w budowie, a ponad 156 000 m2 jest na etapie planowania, co dodatkowo odblokuje znaczną wartość portfela" – powiedział prezes Thomas Kurzmann, cytowany w komunikacie.

"Wyniki za I kw. odzwierciedlają tempo obecnego rozwoju i aktywności inwestycyjnej. To potwierdza przyjętą strategię całkowitego zwrotu z inwestycji oraz nasz cel, by w nadchodzących latach zaoferować dwucyfrowy wzrost dywidendy oraz wzrost wartości portfolio" – powiedział dyrektor finansowy GTC Erez Boniel, cytowany w komunikacie.

Kurzmann dodał, że wraz ze sprzedażą obiektów Galleria Burgas i Galleria Stara Zagora, grupa w pełni skupia się na portfolio w Polsce i stolicach w regionie CEE i SEE. Planuje zainwestować wpływy z tej sprzedaży w rozwijający się rynek biurowy w Sofii.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 61,62 mln zł wobec 76,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)