Akcjonariusze Asbisu zdecydują 14 VI o wypłacie 0,03 USD dywidendy za 2016 r.Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Asbisu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 1,67 mln USD z zysku za 2016 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,03 USD na akcję , wynika z projektu uchwały na ZWZ.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, niniejszym deklaruje wypłatę dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. w wysokości 0,03 USD (trzy centy USD) na akcję tj. łącznie 1 665 000 USD, zgodnie z rekomendacją rady dyrektorów spółki. Pozostała część zysku za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. zostanie przeniesiona na zatrzymane zyski" - czytamy w projekcie uchwały.
Proponowaną datą dywidendy jest 21 czerwca, a datą wypłaty dywidendy 4 lipca 2017, podano także.
Asbis odnotował 4,62 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 17,16 mln USD straty rok wcześniej,


Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)