ZUE z najkorzystniejszą ofertą na remont linii Trzebinia-Oświęcim za 373 mln złWarszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - ZUE ocenia, że złożona przez nie oferta, warta 372,75 mln zł, jest najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym PKP PLK na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Trzebinia - Oświęcim, wynika z komunikatu spółki. Oferta wpłynęła do PKP PLK dziś, jako jedna z 6 złożonych.

"Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wartość netto złożonej przez spółkę oferty: 303,1 mln zł. Wartość brutto złożonej przez spółkę oferty: 372,8 mln zł. Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 44 miesiące. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert" - czytamy w komunikacie.

Kryteria oceny ofert stanowią: 1) Całkowita cena brutto - waga: 60%, 2) Doświadczenie personelu - waga: 10%, 3) Dostępność linii kolejowej (czas zamknięć torowych) - waga: 20%, 4) Termin realizacji – waga: 10%, podano także.

"Oferta złożona przez spółkę jest najkorzystniejsza po uwzględnieniu wszystkich kryteriów" - czytamy dalej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 343 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)