"Wartość netto umowy wynosi 227 867 534,59 zł z czego na Famur Pemug jako uczestnika konsorcjum przypada 55 000 000 zł netto. Termin realizacji przedmiotu umowy nie powinien być dłuższy niż 60 miesięcy od daty protokolarnego przekazania przez zamawiającego terenu robót" - czytamy w komunikacie. 

W styczniu br. Tauron Wydobycie - spółka z grupy Tauron Polska Energia - unieważnił wybór oferty konsorcjum firm Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów oraz Famur Pemug na generalne wykonawstwo etapu I budowy szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury powierzchniowej w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie. Zamawiający miał przeprowadzić powtórne badanie i ocenę ofert.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

(ISBnews)