Zysk operacyjny wyniósł 0,56 mln zł wobec 2,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 142,43 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 214,83 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 0,4 mln zł wobec 6,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)