Zysk operacyjny wyniósł 25,69 mln zł wobec 6,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 439,7 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 334,26 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 8,77 mln zł wobec 0,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG w upadłości układowej.

(ISBnews)