"Wyniki finansowe Grupy za pierwszy kwartał 2017 roku są spójne z oczekiwaniami zarządu patrząc przez pryzmat zamierzeń całego roku 2017 i celów stawianych wszystkim naszym biznesom. Istotnie, bo ok. 20% wzrosła sprzedaż przy nieznacznym wzroście zysku netto. Nieznacznie słabsze wskaźniki rentowności, nieco lepsze wskaźniki płynności - zamierzenia roczne niezmiennie realne do osiągnięcia. Wyższa sprzedaż względem roku 2016 to w głównej mierze wzrost aktywności na rynku krajowym w ramach budownictwa kubaturowego. Liczba realizowanych kontraktów rośnie i pojawiają się tematy z budownictwa pozamieszkaniowego" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,95 mln zł wobec 7,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 265,07 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 221,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 5,08 mln zł wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1 249,24 mln zł w 2016 r. 

(ISBnews)