Zysk operacyjny wyniósł 72,33 mln zł wobec 114,39 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA za I kw. 2017 roku wyniosła 125 mln zł (-28,57% r/r), co dało marżę EBITDA na poziomie 20,83%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 599,65 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 680,04 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2017 roku Grupa ZE PAK sprzedała łącznie 2,84 TWh energii elektrycznej (spadek o 15,98% w porównaniu z I kwartałem 2016 roku), w tym:

2,20 TWh energii elektrycznej z własnej produkcji (-11,29% r/r);

0,64 TWh energii elektrycznej z obrotu (-28,89% r/r)" – czytamy w komunikacie.

Łączne nakłady inwestycyjne zrealizowane w I kw. 2017 roku wyniosły 13 mln zł, co oznacza porównywalny poziom z wielkością odnotowaną w I kw. 2016 roku

"Mniejsze wolumeny produkcji i handlu energią elektryczną są przyczyną niższego poziomu przychodów w I kwartale 2017 roku. Spadek produkcji dotyczy głównie elektrowni w Adamowie, dla której obecny rok jest ostatnim pełnym rokiem działalności. W minionym kwartale nie produkowaliśmy również energii z bloku biomasowego w elektrowni Konin. Obecne warunki rynkowe nie zachęcają do maksymalizacji produkcji, zwłaszcza tej związanej z systemem wsparcia opartym na zielonych certyfikatach. W minionym kwartale wzrosły koszty zakupu uprawnień do emisji CO2,, w następstwie wyższej ceny w transakcjach zawartych jeszcze w ubiegłym roku. Spadły natomiast inne koszty związane bezpośrednio z poziomem produkcji, jak i część pozostałych" - skomentował prezes Adam Kłapszta, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 0,38 mln zł wobec 69,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)