Zysk operacyjny wyniósł 6,99 mln zł wobec 8,93 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 9 667 mln zł wobec 11 450 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 173,01 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 132,98 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał tego roku nie był dla Grupy łatwym okresem. Grupa PCC Exol wypracowała zysk netto w wysokości 3,4 mln zł oraz zysk EBITDA w kwocie 9,7 mln zł. Oba poziomy zysków odnotowały spadek, odpowiednio 34,2% i 15,6% w odniesieniu do roku ubiegłego. Istotny wpływ na rezultaty grupy miała trudna sytuacja na rynku surowców. Z jednej strony, w pierwszym kwartale br. nadal wzrastały, rosnące już od II połowy 2016 r., notowania surowego oleju z ziaren palmowych oraz powiązane z nimi ceny alkoholi. Dodatkowo, silna konkurencja na rynku spowodowała, że ceny sprzedawanych produktów nie podążały za wzrostem cen surowców" – czytamy w liście zarządu załączonym do raportu kwartalnego.

Zarząd wskazuje, że obecnie następuje stabilizacja cen rynkowych oraz stopniowe poprawianie się sytuacji na rynku surowców, co w dłuższej perspektywie powinno mieć również wpływ na wyniki finansowe PCC Exol.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 2,9 mln zł wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej ofercie Grupa PCC Exol posiada ok. 160 produktów i 300 formulacji wykorzystywanych w różnorodnych gałęziach przemysłu. PCC Exol jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)