Strata operacyjna wyniosła 0,56 mln zł wobec 2,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,75 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 62,78 mln zł rok wcześniej.

"Spółka dominująca rozpoczęła w I kwartale 2017 roku obsługę manewrową składów na terminalu w Kutnie we własnym zakresie celem optymalizacji prac manewrowych na poziomie operacyjnym i finansowym. Wiązało się to z zakupem i wynajmem lokomotyw, wzrostem zatrudnienia i innymi nakładami. Pozytywnych efektów tych nakładów Spółka dominująca oczekuje jeszcze w tym roku. W kolejnych miesiącach planowane jest rozpoczęcie samodzielnej obsługi manewrowej na terminalach w Brzegu Dolnym i Gliwicach" – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 0,85 mln zł wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Intermodal S.A. to operator intermodalny organizujący regularne połączenia kolejowe pomiędzy najważniejszymi europejskimi portami morskimi, a lądowymi terminalami przeładunkowymi zlokalizowanymi w najlepiej rozwiniętych regionach kraju (Górny Śląsk - Terminal Gliwice; Polska Centralna - Terminal Kutno; Dolny Śląsk - Terminal Brzeg Dolny). Spółka zarządza również zlokalizowanym na zachodniej granicy Terminalem we Frankfurcie nad Odrą. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)