Zysk operacyjny wyniósł 14,65 mln zł wobec 6,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 359,01 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 256,17 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszych trzech miesiącach 2017 r. sprzedaż w ujęciu tonażowym wyniosła 151,9 tys. ton, podczas gdy rok wcześniej 139,6 tys. ton. Grupa sprzedała zatem więcej o 12,3 tys. ton, tj. o 8,8% w stosunku do wysokiej ilościowo sprzedaży osiągniętej w I kw. roku 2016" – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 10,81 mln zł wobec 5,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)