Strata operacyjna wyniosła 1,54 mln zł wobec 1,6 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,46 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 21,69 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale skonsolidowane przychody Grupy Cormay zmniejszyły się o 5%, o czym przesądziła niższa sprzedaż w krajach Europy Wschodniej, w tym w Rosji, będącej do niedawna największym zagranicznym rynkiem grupy. Spadek sprzedaży w tym regionie ma związek z sytuacją gospodarczą państw regionu, negatywnie wpływającą na popyt. Równocześnie działania sprzedażowe, skoncentrowane m.in. na ekspansji na rynkach Azji Południowej i Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie, pozwoliły nam częściowo zrekompensować ten spadek"- czytamy w liście do akcjonariuszy prezesa Janusz Płocica.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 0,55 mln zł wobec 0,46 mln zł straty rok wcześniej. PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. (ISBnews)