Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Ulma Construccion Poland odnotowała 0,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,1 mln zł wobec 1,26 mln zł zysku rok wcześniej.

"W okresie I kw. 2017 r. grupa kapitałowa zanotowała wzrost EBITDA w ujęciu absolutnym o 388 tys. zł w stosunku do poziomu osiągniętego w okresie I kw. 2016 r. powodując niewielki wzrost wskaźnika EBITDA wyrażonego jako procent do sprzedaży o 0,19 pkt proc. Sprzyjające otoczenie rynkowe w Polsce, o którym mowa na wstępie, zdynamizowanie aktywności gospodarczej na Ukrainie, jak również zmiany w pozycjach kosztowych dot. kosztów zarządu w spółkach zależnych grupy kapitałowej jeszcze w III kwartale 2016 roku umożliwiły utrzymanie poziomu rentowności EBITDA notowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku" - czytamy w raporcie.


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,49 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 39,51 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 1,13 mln zł wobec 1,29 mln zł straty rok wcześniej.

Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Ulma Construccion Polska jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)