Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Geotrans odnotował 0,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 1,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,85 mln zł wobec 1,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,13 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 5,24 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 0,64 mln zł wobec 1,04 mln zł zysku rok wcześniej.

"W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 r. Geotrans nie tworzyła grupy kapitałowej, dlatego dane za ten okres są wynikami jednostkowymi", wyjaśniono w raporcie.

Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Od sierpnia 2015 roku jest notowany na rynku NewConnect.

(ISBnews)