Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze i2 Development zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 18,43 mln zł, tj. 1,9 zł na akcję na wypłatę dywidendy, poinformowała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy postanowiło, iż zysk w kwocie netto 37 005 779,41 zł zostanie podzielony w następujący sposób:

a) kwota 18,43 mln zł zł zostanie przeznaczona do wypłaty dywidendy akcjonariuszom spółki w taki sposób, że wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,90 zł,

b) kwota 18 575 779,41 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło ustalić dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 na dzień 23 maja 2017 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 6 czerwca 2017 roku, podano także.

i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r. 

(ISBnews)