Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Mostostal Warszawa złożył pozew przeciw przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w związku z realizacją umowy dot. rozbudowy drogi krajowej nr 8 o zapłatę 29,06 mln zł z odsetkami, podała spółka. Spółka domaga się zasądzenia na jej rzecz kwoty 28,97 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi.

"Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że spółka (lider konsorcjum) wraz z partnerem konsorcjum ("powodowie"), wspólnie reprezentowane przez pełnomocnika procesowego, złożyły pozew w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad ("pozwany") o zapłatę kwoty 29 063 037,26 zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. Spółka domaga się zasądzenia na jej rzecz kwoty 28 978 753,45 zł wraz z odsetkami ustawowymi" - czytamy w komunikacie.

Pozew związany jest z realizacją umowy na „Rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego – Radziejowice, podano także.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,4 mld zł w 2016 r.

(ISBnews)