Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Vantage Development - VD Mieszkania XIX zawarła z osobą fizyczną przedwstępną warunkową umowę nabycia nieruchomości, zlokalizowanej przy ulicy Kopalnianej w Warszawie, składającej się z działek o łącznej powierzchni 1,6 ha za łączną cenę 14,7 mln zł, poinformował deweloper. Nieruchomość pozwoli na budowę ok. 200 lokali mieszkalnych. 

"Przyrzeczona umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszających, polegających min. na nie skorzystaniu z prawa pierwokupu przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, uzyskaniu innych zaświadczeń, postanowień oraz dokonaniu uzgodnień o charakterze formalno-prawnym" - czytamy w komunikacie.

Warunki zawieszające dotyczące kwestii technicznych oraz uzyskania odpowiednich zaświadczeń zostały zastrzeżone na korzyść kupującego, podano także.

"Termin zawarcia umowy przyrzeczonej został wyznaczony na dzień 19 lipca 2017 roku, natomiast wydanie nieruchomości, w przypadku zawarcia umowy przyrzeczonej, nastąpi w dniu 19 października 2017 roku" - czytamy również.

Nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację inwestycji deweloperskiej i pozwoli na budowę około 200 lokali mieszkalnych, podano także.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r. W 2016 r. sprzedała 812 lokali.

(ISBnews)