Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze GTC zdecydowali o wypłacie kwoty 124,258 mln zł, czyli 0,27 zł na akcję, na dywidendę, wynika z uchwał walnego.

„Kwota 616 752 550,94 zł zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy spółki. Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 124 258 449,06 zł, tj. 0,27 zł na akcję" – czytamy w komunikacie.

Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze spółki na dzień 26 maja 2017 r. (dzień dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona w gotówce. Dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 12 czerwca 2017 r., podano również.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)