„Prognoza zarządu MCI została opracowana przy następujących założeniach: fundusze, których certyfikaty posiada MCI, planują zrealizować w 2015 roku nowe inwestycje na poziomie ok. 400 mln zł; stopa zwrotu netto w funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 wyniesie w 2015 roku - 16 %; stopa zwrotu netto w MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 wyniesie w 2015 roku - 23 %; stopa zwrotu netto w MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wyniesie w 2015 roku - 7 %. Powyższa prognoza nie uwzględnia wpływu wystąpienia ewentualnych zdarzeń jednorazowych oraz trudnych do przewidzenia sytuacji nadzwyczajnych" – powiedział Smorszczewski podczas konferencji.

Tomasz Czechowicz, wiceprezes MCI dodał, że z samych dywidend od spółek portfelowych fundusz spodziewa się uzyskania w tym roku 100 mln zł.

Jak wskazał, w przypadku tureckiego Index spodziewany jest wielokrotny wzrost dywidendy. W Netia fundusz liczy na dalszą optymalizację operacyjną. Według słów prezesa MCI, infrastrura którą dysponuje operator powinna docelowo stać się centrum zysków.

W przypadku Private Equity Managers spodziewane jest IPO na przełomie marca i kwietnia. Strategia PEM zakłada pozyskiwanie funduszy i potencjalnie konsolidację rynku. Ma to być spółka dywidendowa z 50-100% zysku do wypłaty rocznie. Jak wskazał zarząd MCI, uczestnicy IPO PEM będą uczestniczyć w dywidendzie za 2014.

Zarząd MCI bierze również pod uwagę debiut giełdowy spółki portfelowej Invia, jako jeden ze scenariuszy.

MCI Management jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.