"Walne zgromadzenie spółki postanawia:
1. przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku 2015 w wysokości 27 023 460,26 zł w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
2. ustalić dywidendę w łącznej wysokości 45 000 001 zł, tj. 1 zł na jedną akcję spółki, i przeznaczyć na wypłatę dywidendy, poza zyskiem netto osiągniętym w roku 2015, kwotę 17 976 540,74 zł z kapitałów zapasowych utworzonych z zysków z lat ubiegłych" - czytamy w projektach.

Walne ma również ustalić dzień dywidendy i termin jej wypłaty. 

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r. W 2015 r. spółka miała 1,04 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)