"Ostatni miesiąc to kolejny dowód na to, że inwestorzy, tak jak dotychczas, niechętnie inwestują swoje oszczędności w warunkach podwyższonej zmienności i niepewności, natomiast wraz z powrotem pozytywnego sentymentu na rynek, natychmiast zwiększają swoje zainteresowanie produktami, mogącymi przynieść relatywnie wyższą stopę zwrotu, niż oprocentowanie depozytów bankowych" - powiedział prezes Krzysztof Lewandowski, cytowany w komunikacie.

W lipcu najwięcej nowych środków pozyskał subfundusz Pioneer Gotówkowy, do którego inwestorzy wpłacili prawie 178 mln zł (od początku roku ponad 1,4 mld zł). Nabycia w Pioneer Gotówkowy pomniejszone o umorzenia wyniosły w czerwcu ponad 39 mln zł, a od początku roku ponad 333 mln złotych, podano również.

"Pioneer Pieniężny zakończył ubiegły miesiąc sprzedażą na poziomie ponad 152 mln zł (sprzedaż netto osiągnęła w lipcu poziom blisko 85 mln zł. Wyraźnie większym zainteresowaniem cieszyły się również subfundusze Pioneer Obligacji i Dochodu, Pioneer Obligacji Strategicznych, Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny, Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu, czy też Pioneer Surowców i Energii, gdzie saldo nabyć i umorzeń (sprzedaż netto) było dodatnie" - czytamy w komunikacie.

Na koniec lipca br. aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych Pioneer wyniosły 16,43 mld zł, podano również.

Pioneer Pekao TFI jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów TFI w Polsce.

(ISBnews)