"W wyniku konsekwentnie realizowane strategii GK Pragma Inkaso wciąż zwiększa kontraktację w ramach usługi faktoringu (wzrost o 4% r/r)" - czytamy w komunikacie.

Portfele wierzytelności nabyte przez fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Pragma Inkaso miały wartość 287,55 mln zł w III kw. br. wobec 12,29 mln zł rok wcześniej, a wartość faktoringu wyniosła odpowiednio: 145,45 mln zł wobec 139,42 mln zł.

W III kwartale 2016 r. Grupa pozyskała 128 nowych klientów (w tym Pragma Inkaso: 65 Pragma Faktoring: 63), podano także.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso jest liderem branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)