"W ramach projektowania, a następnie realizowania inwestycji pod nazwą 'Miasteczko Wilanów' w Warszawie, został wybudowany kompleksowy SOWD, który jest samodzielny i wydzielony technologicznie od innych systemów kanalizacyjnych oraz stanowi własność spółki. Wszystkie elementy SOWD zostały oddane do użytkowania - po protokolarnym zaakceptowaniu ich stanu technicznego przez MPWiK i służą do realizacji zadań własnych samorządu gminnego" - czytamy w komunikacie.

Spółka uwża, że niejako "zmuszona" została do ponoszenia kosztów utrzymania i eksploatacji SOWD, gdyż zaprzestanie ponoszenia w/w kosztów przez spółkę doprowadziłoby do katastrofalnych skutków w postaci zalania podziemnych kondygnacji budynków na terenie Miasteczka Wilanów, stacji trafo itp. Spółka kierując się odpowiedzialnością oraz lojalnością wobec mieszkańców Wilanowa, faktycznie wykonywała obowiązki ustawowe m.st. Warszawy/ MPWiK, licząc, iż w ostateczności podmioty te przejmą od spółki prawo własności oraz ciężar utrzymania SOWD, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podano również.

"Z uwagi na uchylanie się m.st. Warszawy oraz MPWiK od obowiązków nałożonych na nich przez ustawy i wynikających z podstawowych zadań samorządu terytorialnego, spółka zdecydowała się złożyć pozew" - czytamy w komunikacie.

Pozew dotyczy łącznej wartości robót budowlanych i kosztów dodatkowych, które były niezbędne do wybudowania urządzeń SOWD. Tak obliczona wartość urządzeń opiewa na kwotę brutto ok. 52 mln zł, podano również.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)