Gospodarka/PKB

06.06.2018, 14:45

W kolejnych latach wzrost PKB Polski spadnie do ok. 3 proc.

W średnim terminie wzrost PKB Polski spowolni do poziomu potencjalnego, czyli ok. 3 proc. - oceniają ekonomiści Banku Światowego. Ich zdaniem, w kolejnych latach deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wróci w okolice 3 proc.

30.05.2018, 13:31

Niski wzrost, wysokie ryzyko. Na czym polega problem Włoch?

Niewiele wskazuje na to, żeby Włochy zwane „chorym człowiekiem Europy” miały poczuć się lepiej. Wczorajsze zawirowania na rynkach finansowych dowodzą, że niskie koszty obsługi długu, od których zależy stabilność budżetowa, nie są dane na zawsze.

30.05.2018, 10:12

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2018 r. do 4,6 proc. z 4,2 proc. w prognozie marcowej, a w 2019 r. do 3,8 proc. z 3,7 proc. - wynika z komunikatu OECD. Ekonomiści organizacji uważają, że NBP powinien zacząć podnosić stopy proc. pod koniec 2018 r.

26.05.2018, 08:07

Globalne zadłużenie wzrasta

Łączny światowy dług wynosi 164 bln dolarów. 37 proc. tego długu przypada na sektor publiczny. Globalna gospodarka jest bardziej zadłużona niż przed kryzysem finansowym. Wzrost długów krajów rozwiniętych odbije się na krajach najbiedniejszych.

16.05.2018, 16:22

Komitet Regionów za większym budżetem UE i przeciwko warunkowości

Komitet Regionów całkowicie zgadza się z pozycją negocjacyjną Parlamentu Europejskiego ws. unijnego budżetu - powiedział w środę szef KR Karl-Heinz Lambertz. Dodał, że KR jednomyślnie sprzeciwia się wiązaniu praworządności z finansowaniem z polityki spójności.

16.05.2018, 16:00

Inflacja pozostaje umiarkowana mimo wysokiego wzrostu PKB oraz płac - RPP

Mimo relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w ubiegłym roku wzrostu płac dynamika cen konsumpcyjnych pozostaje umiarkowana - poinformowała w komunikacie Rada Polityki Pieniężnej. Rada podtrzymała, że obecny poziom stóp proc. sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

16.05.2018, 06:42

Liberalna lekcja. Serbia imponuje gospodarczymi wynikami

Liberalna polityka premier Serbii Any Brnabić zaczyna przynosić efekty. Wzrost PKB w pierwszym kwartale 2018 r. wyniósł 4,5 proc. wobec prognoz na poziomie 3,9 proc. To najwyższy wzrost kwartalny PKB w ostatnich dziesięciu latach.

15.05.2018, 15:29

Kwieciński zapowiada spowolnienie wzrostu PKB w kolejnych kwartałach

Dane GUS dowodzą siły polskiej gospodarki, ale kolejne kwartały przyniosą spowolnienie dynamiki PKB z poziomu 5,1 proc. w I kw. - powiedział PAP Biznes Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Dodał, że pogorszeniu może ulec koniunktura zewnętrzna.

15.05.2018, 11:46

Kwieciński: Polska jest bogatsza od Grecji. Straci przez to na unijnym budżecie

Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Polska już w tej chwili jest krajem bogatszym niż Grecja, jeśli chodzi o PKB na mieszkańca, czyli nie nominalnie, tylko w sile nabywczej – powiedział w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego minister inwestycji i rozwoju, Jerzy Kwieciński.

Tylko na forsal.pl

Infografiki, wykresy, mapy

Najnowsze galerie>>